Omogočena je elektronska oddaja vlog za čakanje na delo in skrajšani delovni čas po ZPGOPEK

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je omogočena elektronska oddaja vlog za ukrepa omilitev posledic energetske krize po ZPGOPEK. Gre za za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo.

Delodajalci morajo namreč v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oziroma od napotitve delavca na začasno čakanje na delo elektronsko oddati vlogo pri zavodu za zaposlovanje.

Povezava na novico ZRSZ >>>

Povezava na portal za delodajalce na ZRSZ >>>

Ob tem je pomembno, da upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za zgoraj navedena ukrepa, v kolikor ima regulirano ceno, torej, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

Vlada je sprejela tudi popravek zakona ZPGOPEK, ki bo v parlamentu predvidoma sprejet konec tedna, z njim pa želi preprečiti podvajanje pomoči vezano na uredbo o regulaciji cene električne energije, ki jo je sprejela konec lanskega leta, o čemer govori predhodno povezani prispevek Podvajanja pomoči po ZPGOPEK ne bo, referenca bo mesečna poraba >>>

O ukrepih čakanja na delo preberite tudi prispevka:

Ukrep čakanja na delo >>>
Skrajšan delovni čas >>>

Avtor: Anton Šijanec, OZS