Sprememba pri izračunu prispevkov vajencem, praktikantom in poslovodjem

Pred kratkim (30.04.2024) je FURS dopolnil in spremenil svoja pojasnila (Dohodki iz delovnega razmerja in Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja) na področju dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja in povračila stroškov, ki izhajajo iz spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (sprememba je bila v Uradnem listu objavljena 27.12.2023). Spremembe so že pričele veljati in sicer za vsa izplačila po 01.02.2024, ki zajemajo predvsem naslednja področja:
  • Prispevke od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (npr. poslovodje)
  • Prispevke od dohodkov dijakov in študentov za obvezno praktično delo
  • Prispevke od dohodkov za izvajanje dela kot vajenec
  • S tem povezane spremembe pri REK obrazcih

Tokrat si bomo pogledali vpliv sprememb na področju dohodkov iz drugega delovnega razmerja, kamor štejemo tudi prihodke iz dohodkov, prejetih za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja; torej poslovodje.

Osnova za prispevke od dohodkov iz poslovodenja

Do spremembe, določene z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2N (UL RS, št.133/23), so za osnovo za plačilo prispevkov veljala vsaka posamezna plačila za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek. Za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje pa je, na podlagi zgoraj omenjene novele, osnova za plačilo prispevkov celoten prejet dohodek na podlagi drugega pravnega razmerja, vključno s povračili stroškov (ki se sicer ne vštevajo v davčno osnovo na podlagi določb 44. člena ZDoh-2), zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % tega plačila.

Obračun prispevkov za poslovodje pred in po 01.02.2024

Na zgornji sliki, lahko vidite primerjavo izračuna prispevkov in osnove za prispevke pred in po spremembi ZPIZ-2N za poslovodje, ki je zavezanec po 18. členu ZPIZ-2, torej je oseba obvezno zavarovana v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja. V praksi to pomeni, da spremembe zadevajo:

  • Višji prispevki za delojemalce in delodajalce (posledično večji strošek za izplačevalce ob enaki bruto osnovi).
  • Nekoliko nižja dohodnina in neto vrednost dohodkov, kot tudi izplačilo.
  • Spremembo REK-Obrazcev – spremenjeni REK Obrazci bodo na FURSov spletnih straneh na voljo od 16.05.2024.
  • Spremembe REK-Obrazcev za nazaj, prav tako sprememba že izračunanih in plačanih prispevkov za izplačila po 01.02.2024.

Glede natančnejših postopanj pri popravkih za nazaj v praksi, smo stopili v stik s FURSom. Prosili smo jih za informacijo, kako se naši člani lahko lotijo popravkov za nazaj, brez, da bi bila potrebna še morebitna plačila zamudnih obresti. Spremembe pojasnil s strani FURSa so namreč sledile precej kasneje, kot pa sama sprememba zakonodaje in ponovno smo v zagati, kako spremembam zakonodaje slediti v praksi. Svetovalni center OZS vas bo sproti obveščal o prejetih informacijah s strani ustreznih organov.

VIR: OZS,    Vesna Ambrožič