Spremembe pri trošarinah

V UL št. 38/24 z dne 7.5.2024 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D). Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se (za večino sprememb) od 1. junija 2024.

Poleg nekaj manjših sprememb, sledijo tudi večje spremembe Zakona o trošarinah, ki zadevajo predvsem naslednja področja trošarin:

  • V 19. členu (Pravica do vračila trošarine) so v prvem odstavku poleg utekočinjenega plina dodali tudi stisnjen plin.
  • 101. člen (Poseben nadzor nekaterih izdelkov na ozemlju Slovenije) se je razširil na precej več izdelkov (npr. tudi na preparate za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, z naftnim oljem ali oljem iz bituminoznih mineralov; kompresijska in turbinska mazalna olja, tekočine za hidravlične namene, tekoči parafin, olja za menjalnike in reduktorje, elektroizolacijska olja, organska topila, sestavljena, in razredčila, na osnovi butil acetata) in se spremenil v celoti, saj podrobneje opredeljuje tudi pogoje in potrebne podatke za prijavo pri davčnem organu.
  • V 86. členu (trošarinska osnova, stopnja in znesek trošarine) so se zvišale trošarine za tobačne izdelke – najvišji poskok beležimo na področju tobaka za segrevanje in tekočine za elektronske cigarete.
  • Dodal se je 87.a člen (Proizvodnja tobačnih izdelkov in predelava in skladiščenje nepredelanega tobaka).
  • Spremembe na področju internih servisov za točenje goriv pri vračilih trošarine za industrijsko-komercialni namen in pri vračilih trošarine za komercialni prevoz (93. in 95. člen zakona o trošarinah). Te določbe so bile zgolj prestavljene iz Pravilnika.
  • Spremenila se je definicija energetsko intenzivnih podjetij (člen 96.) – ta sprememba začne veljati takoj.
  • Spremembe na področju kazni in nadzora v okviru Zakona o trošarinah.

Več informacij si lahko preberete tudi v novci FURSa.

VIR: OZS, Vesna Ambrožič