Komuniciranje v času korona virusa in po njem

Podjetja morate svojo dejavnost, svoje produkte predstavljati potencialnim kupcem. Kako se tega lotiti, da bodo izvedeli resnično zgodbo in da si nas bodo zapomnili, pa je odvisno od naših predstavitev in izdelkov.

V času korona virusa je bilo komuniciranje z javnostjo zelo pomembno. Vendar se je komuniciralo na drugačen način, kot smo bili tega vajeni prej. Zelo hitro reagiranje ter poudarjanje vsebine, ki je ustrezala času – z uporabo sloganov ostanimo doma, ostanimo zdravi ter še z nekaterimi znaki, smo potrošniki zelo hitro pristopili na stran posameznih podjetij.

Če smo bili vidni v tistih trenutkih, ko so se stvari tako rekoč čez noč postavile na glavo, če so nas odjemalci zaznali, smo se jih lahko dotaknili in zadovoljili njihove potrebe.

Če pa še tega nismo naredili ali nismo spremenili svojega komuniciranja je pomembno, da to naredimo čimprej. Kako pa to narediti, o tem nam je povedala več Darja Počič, predavateljica na naši delavnici Komuniciranje podjetij po epidemiji: Družbena odgovornost in ostale nujne prilagoditve za poslovni uspeh.

Marketing in komuniciranje, nista ista zadeva, vendar sta tesno povezana. Pri marketingu se ne gre le za reklamiranje, ampak je produkt štirih dejavnikov: prostora, produkta, cene in promocije. In pred pripravo podjetja na komuniciranje z javnostjo si slednje mora razjasniti vsa štiri področja, da bo vloženo delo ali plačilo za delo, prineslo željene rezultate – učinke, ki se bodo poznali v podjetju.

Pri marketinškem komuniciranju je pomembno, da natančno vemo, kaj želimo povedati in komu. Učinek našega dela mora vplivati na naše kupce – se jih dotakniti. Spremeniti mora njihovo mišljenje in prepričanje.

Potrošnik ima dandanes vedno višje standarde. Želi, da ga servisiramo pred, med in po nakupu. Informacije so mu dostopne in včasih tudi za nas manj ugodne. Kajti, še zmeraj se potrošniki delijo na tiste, katerim je pomembna samo cena in na tiste, za katere je pomembno, da prihaja vse bolj v ospredje domače, naravno, okolju sprejemljivo in kakovost.

Z našo družbeno odgovornostjo se kupca dotaknemo z našim osveščanjem, z novimi, tudi osebnimi dotiki.

Komunikacijske možnosti so neomejene, vendar je pri tem potrebno premisliti, kaj je za naše podjetje, nas, primerno!

Zavedati se moramo, da komuniciramo z različnimi dogodki, ki jih podjetje pripravlja (poslovno kosilo, predstavitev izdelka,…), s poslovnimi darili (darila, ki jih podjetje podarja poslovnim partnerjem,…), promocijskim materialom, tudi s sponzorstvi in donacijami.

Trendi v komunikaciji se spreminjajo in klasično oglaševanje gre v zaton. Nova situacija je poudarila pomembnost spletne prodaje in novo realnost predstavljajo socialni mediji, ki omogočajo ogromno možnosti.

V času korona virusa je bilo zelo pomembno komuniciranje, ki je ostalo pomembno tudi po njem. Komuniciranje, ki z dobro marketinško strategijo poudarja nas, našo zgodbo.

Če je naša storitev ali izdelek bolj naraven, potrošniku blizu, bomo rabili manj, da se ga bo dotaknila naša zgodba. Ob bolj generičnem izdelku bomo rabili več časa in zgodb, da se bomo približali potrošnikom, vendar v vsaki zgodbi je potrebna pristnost, naša prisotnost.

Pri komunikaciji pozornost odtehtajo znaki, katere si pridobimo ali jih ustvarimo sami!

In kako se sami lotimo komuniciranja:

  • Delajmo kontinuirano! Le to nam da možnost, da se sproti dopolnjujemo in spreminjamo.
  • Razjasnimo si:
    • Kdo v resnici smo
    • Kaj v resnici ponujamo
    • Komu je izdelek/storitev namenjena
    • Kam želim priti (cilje)

In na podlagi tega pripravimo oglase in vzpostavimo komuniciranje z javnostjo.

Težko je predstavljati dobro zgodbo, če v javnosti o nas krožijo drugačna sporočila in se moramo neprestano truditi te objave uravnotežiti z našimi vsebinami.

Tudi sponzorstva in donacije morajo odražati nas in prinesti določen učinek! Sponzorstva naj bodo povezana s podjetjem, medtem ko naj bodo donacije bombončki, s kateri se podpre pristnost naše soodvisnosti.

Predavateljica Darja Počič je poudarila: “Družbena odgovornost naj bo predvsem poštenost brez zlobe”.

 

Pripravila: Renata Stanko, svetovalka SPOT svetovanje Pomurje

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija