N A J A V A   R A Z P I S A MO M. Sobota

Obveščamo vas, da bo dne 28. 6. 2024 v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2024.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednji ukrep:

 

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

Javni razpis, razpisna dokumentacija in vloga z vsemi navodili bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2024.

Vloga mora biti oddana med 1. 7. 2024, od 9. ure naprej, in 12. 7. 2024, do 12.00 ure.