Razvojne spodbude MGTŠ za leto 2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu, ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo MGTŠ.

Načrtovanih je 42 ukrepov, od tega 39 z nepovratnimi sredstvi (285,9 milijona evrov), 2 ukrepa s povratnimi sredstvi (46,7 milijona evrov), 1 ukrep s kombinacijo obojih (6,6 milijona evrov). Trije ukrepi oz. javni razpisi so že objavljeni, 39 novih ukrepov pa bo MGTŠ pripravilo, razporedilo in objavilo tekom vseh štirih kvartalov tega leta.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednja področja:

 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov,
 • šport (športno infrastrukturo, letni program športa in drugo) – 65,4 milijona evrov,
 • podpora podjetništvu – 51,7 milijona evrov,
 • energetika (za energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije) – 42,2 milijona evrov,
 • raziskave, razvoj in inovacije – 38,5 milijona evrov,
 • interventni ukrepi (posojila preko SPS-a za avgustovske poplave 2023) – 20 milijonov evrov,
 • nadaljnji razvoj lesno-predelovalne industrije – 17,5 milijona evrov,
 • podpora krožnemu gospodarstvu – 9,5 milijona evrov,
 • ukrepi internacionalizacije našega gospodarstva – 9,5 milijona evrov,
 • rokodelstvo, ki bo prvič deležno finančne podpore – 1,3 milijona evrov,
 • spodbujanje razvoja turizma – 0,5 milijona evrov, potem ko je ministrstvo v zadnjih dveh letih izvedlo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu (turistične nastanitve, gorski centri, javna turistična infrastruktura).

Podjetja lahko časovnico predvidenih letošnjih objav javnih razpisov in okvirne usmeritve posameznih ukrepov najdete na spletnem mestu MGRT v rubriki Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport. Časovnico bodo posodabljali.

Načrt razvojnih spodbud (brošura) se nahaja tukaj.
Podrobnejši pregled letošnjih razvojnih spodbud se nahaja tukaj.