Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Slovenski podjetniški sklad je objavil vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, katerega namen je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom:

 • povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • iskanja novih poslovnih priložnosti
 • povečanja prepoznavnosti
 • pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih

kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 300,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 3.000,00 EUR

Upravičeni stroški

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju
 • Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca s strani MSP ( v okviru posamezne delegacije)
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno

Več podrobnosti o vavčerju najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, www.podjetniskisklad.si