Vavčer za patente, modele, znamke

Slovenski podjetniški sklad je objavil vavčer za patente, modele, znamke. Z vavčerjem se želi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom:

 • prispevati k rasti in ugledu podjetja
 • krepitvi konkurenčnosti
 • krepitvi tržnega položaja

Podjetja lahko s pomočjo vavčerja sofinancirajo upravičene stroške, ki se nanašajo na:

 • pripravo prijave patenta, modela, znamke
 • prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujino
 • prevoda prijave

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 500,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 5.000,00 EUR

Upravičeni stroški

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino
 • Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko
 • Stroški prevoda prijave

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji

 • V vlogi se mora navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so:
  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi
  • prevajalci vloge, za katero se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno
 • Shema »de minimis«

Podrobne informacije najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, v zavihku razpisi. Povezava TUKAJ