Javno povabilo Priložnost zame

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za subvencionirano zaposlitev dolgotrajno brezposelnih. Subvencija znaša 700 EUR na mesec in se izplačuje 12 mesecev, kar pomeni skupaj 8.400 EUR.

Subvencijo lahko pridobite za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, ki so dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni na zavodu v evidenci brezposelnih. Med njimi bodo prednostno vključevali starejše od 50 let in prejemnike denarne socialne pomoči.

Delovno razmerje sklenete za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom. Zaposlitev morate ohraniti neprekinjeno vsaj eno leto. Zaposlenim morate zagotoviti plačo in druge prejemke v skladu z delovnopravno zakonodajo.
Ravno tako jim zagotovite izkušenega mentorja, ki bo v prvih štirih mesecih subvencionirane zaposlitve vključeno osebo spremljal pri uvajanju v samostojno delo na konkretnem delovnem mestu.
Za pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc vključeni osebi do izteka 4. meseca subvencionirane zaposlitve morate omogočiti tudi usposabljanje ali izobraževanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur. Zaželena so področja trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Oddaja ponudb bo možna od 8.3.2023, in sicer le elektronsko na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.
Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31.7.2023, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Več informacij o povabilu najdete na spletni strani ZRSZ v rubriki delodajalci.

 

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija