Portal eDavki za podjetnike

Vsi poslovni subjekti se pri svojem delovanju redno srečujete s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). FURS je zavezana k učinkovitemu delovanju in zaščiti najširšega družbenega interesa v Republiki Sloveniji in Evropski uniji pri pobiranju davkov, carin in pristojbin. Eno izmed temeljnih načel njenega delovanja je spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti.

Za lažje sodelovanje s FURS in dostop do informacij ter s tem povezno izpolnjevanje obveznosti in hkrati uveljavljanje pravic zavezancev, je vzpostavljena spletna stran FURS, ki je dostopna na povezavi www.fu.gov.si. Na spletni strani FURS se dnevno objavljajo aktualne novice, dostopne so različne vsebine iz delovnih področij FURS.

Elektronsko poslovanje davčnih zavezancev s FURS-om omogoča portal eDavki. Glavni namen portala je oddaja dokumentov na FURS kot tudi prejemanje dokumentov s strani FURS. Prav tako omogoča številne druge eStoritve, kot so vpogledi v uradne evidence in registre FURS, informatizirana izmenjava podatkov z drugimi udeleženci ter urejanje pooblastil.

Tudi na portalu eDavki so zbrane številne informacije, namenjene prebivalstvu – fizičnim osebam in poslovnim subjektom. Dostopni so obrazci, ki jih uporabljamo v komunikaciji s FURS, …. vse z namenom, da nam je poslovanje s FURS-om dostopno, transparentno  in čim bolj olajšano. Dodatno je vzpostavljena mobilna aplikacija eDavki, ki omogoča hitre vpoglede v lastne podatke na pametnih mobilnih napravah.

Fizične osebe se lahko prostovoljno odločijo ali bodo s FURS poslovale skozi portal eDavki, podjetja in podjetniki pa ste dolžni poslovati s FURS skozi portal eDavki!

Vse informacije, navodila in obrazci so zbrani na spletni strani Finančne uprave, na naslednji povezavi: E-storitve | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si).

Poslovanje s FURS-om je tako možno skozi spletni ali mobilni portal e-Davki.

Vstop v portal e-Davki je možen na več načinov:

  1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom
  2. Z uporabo SI-PASS-a
  3. Z uporabniškim računom
  4. Prek mobilne aplikacije eDavki
  5. Z digitalno osebno izkaznico
  6. Z Rekono.

Mobilna aplikacija je namenjena enotnemu in enostavnejšemu poslovanju zavezancev s FURS-om ter hitremu vpogledu v lastne podatke. Vsi uporabljamo mobilne telefone in imamo s tem omogočen dostop do svojih podatkov neprestano.

Mobilna aplikacija je namenjena fizičnim osebam, poslovnim subjektom, zakonitim zastopnikom poslovnih subjektov, zunanjim pooblaščencem ter zakonitim zastopnikom fizičnih oseb.

Ni pa namenjena zaposlenim v podjetju za delo v imenu svojega podjetja ali za delo v imenu zavezanca, ki je zunanje pooblastil njegovo podjetje.

Pomembno je vedeti, da se v eDavke vstopi v isti profil ne glede na to ali vstopate na telefonu ali računalniku.

V mobilno aplikacijo eDavki se davčni zavezanec prijavi z davčno številko in z geslom, kasneje lahko samo s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza. V mobilno aplikacijo e-Davki prijava z digitalnim potrdilom ni mogoča.  Za mobilno aplikacijo eDavki in spletni portal eDavki se uporablja isti uporabniški račun.

Če ste v portal eDavke že vstopili z uporabo uporabniškega računa (uporabniško ime je vaša davčna številka), se za vstop v mobilno aplikacijo eDavki, ni potrebno na novo registrirati, temveč vstopite vanjo z vašo davčno številko in izbranim geslom.

Mobilna aplikacija eDavki je na voljo v Google Play in iOS APP Store.

Poleg primarnega namena e-poslovanja to je  oddaja dokumentov na FURS je zelo pomembna funkcija prejemanje dokumentov s strani FURS, ki jo samostojni podjetniki in podjetja morate uporabljati na portalu eDavki in govorimo o eVročanju kar pomeni, da elektronsko prejemate dokumente od FURS v vaš profil v eDavkih in s le-ti ne pošiljajo več fizično po pošti.

Tako je eVročanje opravilo, ki ga fizične osebe lahko izbirajo, za poslovne subjekte pa je e-Vročanje obvezno. Za poslovne subjekte je s tem nujna ureditev dostopa do eDavkov in obveščanje na email (eVrocanje-POS). Dana je možnost, da pooblastite nekoga za delo z dokumenti (obrazec EDP-PE), ki bo dokumente lahko odprl, ko bodo vročeni. Če sami ne dostopate do e-Davkov, je potrebno obvezno določite še pooblaščenca za vročanje (obrazec Vrocanje-PE), ki bo dokumente lahko prevzel.

Navedeno je še toliko bolj pomembno za vse poslovne subjekte, da ob začetku opravljanja delavnosti med prvimi aktivnostmi uredijo registracijo v eDavke. V pomoč je na spletni strani FURS pripravljen dokument – brošura, ki vsebuje navodila glede elektronskega poslovanje in druge obveznosti, ki jih kot podjetnik mora izpolnjevati. Brošura se nahaja na naslednji povezavi:

Brosura_za_davcne_zavezance_ki_opravljajo_dejavnost_-_zacetnike.doc (live.com)

Tako kot pooblaščence določite, jih lahko tudi prekličete in spreminjate.

FURS priporoča, da tudi v primeru, da poslovanje s FURS za vas izvaja pooblaščenec, tudi sami spremljate vročeno pošto in stanje na vaši kartici. Spremljanje vročenih pisanj  je omogočeno tudi skozi mobilno aplikacijo torej na mobitelu ali tablici in je priporočilo, da se uredi ta možnost, saj se v primeru ne prevzetih dokumentov ne zadrži njihovo izvajanje, kar lahko vodi v neizpolnitev obveznosti ali do izgub določenih pravic npr. možnosti pritožbe.

Na mobilni aplikaciji lahko med drugim spremljate vse oddane vloge, naročite potrdilo o poravnanih obveznostih, pregledate eKartico odprtih postavk in odprte obveznosti z nekaj kliki tudi plačate.

Z uvedbo e-računa je možno plačati vse dajatve, ki zapadejo v plačilo na isti dan. Prednost le tega je, da vam ni treba izpolnjevati plačilnih nalogov, temveč v vašo spletno banko prejmete plačilni nalog, ki ga le še potrdite in vse dajatve plačate z enim plačilnim nalogom. Na prejemanje e-računa se prijavite v vaši spletni banki.

Ob številnih obveznostih marsikaterega opravila ne moremo izvesti kot načrtujemo, zato je še bolj dobrodošla digitalizacija, ki nam omogoča številne prilagoditve izvajanja aktivnosti ter olajša naše poslovne obveznosti do FURS.

S strani FURS je med drugim zagotovljena pomoč tudi pri začetku elektronskega poslovanja ali drugih težavah vezanih na elektronsko poslovanje in se lahko obrnete na Klicne centre ali Tehnično pomoč uporabnikom. Kontakti so dostopni na spletni strani FURS.

Datum: 16. 11. 2023

Pripravili:

Renata Stanko, svetovalka SPOT Svetovanje Pomurje in

Sodelavci FURS Murska Sobota