31.3. – NE POZABITE NA OBVEZNO POROČANJE O ODPADKIH

Agencija Republike Slovenije za okolje opominja vse zavezance, da je do 31.3.2024 potrebno oddati poročilo o odpadkih, ki so nastali v preteklem letu.

Posebnost letošnjega izpolnjevanja in predložitve poročila o odpadkih za leto 2023 je, da se lahko oddala le preko aplikacije IS-Odpadki in nič več v papirni obliki.

Poročilo ODP-nastajanje se za leto 2023 prvič obvezno izpolnjuje z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za kar se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-nastajanje z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. V poročilo je treba vpisati še vse zahtevane podatke o začasnem skladiščenju in čezmejnih pošiljkah odpadkov (izvoz).

V aplikaciji IS-Odpadki so vzpostavljene avtomatične kontrole vpisanih podatkov, ki so namenjene odpravi napak. Šele potem, ko izvirni povzročitelj odpravi glavne napake, lahko poročilo zaključi, s čimer se poročilo ODP-nastajanje šteje za oddano oz. predloženo.

 

Izvirni povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali fizična oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov.

 

Kdo mora poročati:

Poročilo ODP-nastajanje mora predložiti tisti izvirni povzročitelj odpadkov (podjetje, samostojni podjetnik), ki izpolnjuje vsaj enega od v nadaljevanju naštetih pogojev:

  • je pri njegovem delovanju v preteklem koledarskem letu nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov,
  • je v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov,
  • je imel v preteklem koledarskem letu zaposlenih 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve), vsaj ena pošiljka odpadkov pa je bila oddana z evidenčnim listomali poslana v tujino kot čezmejna pošiljka odpadkov
  • je v preteklem koledarskem letu več kot 50 kg izrabljenih gum oddal z evidenčnim listomoddal zbiralcu odpadkov, pri čemer so te izrabljene gume izvirale iz novih ali rabljenih gum, ki jih je sam pridobili v drugi državi EU ali uvozil iz tretje države (vključno s spletnimi nakupi) zgolj zaradi njihove uporabe na svojih vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti (končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja),
  • ste v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko odpadnih mineralnih ali sintetičnih maziv ali industrijskih olj oddal z evidenčnim listomzbiralcu odpadkov,
  • ste v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listomzbiralcu ali predelovalcu odpadkov,

 

V kolikor še niste registrirani, najdete vse informacije o postopku registracije na povezavi TUKAJ

Do navodil o izpolnjevanju in oddaji poročila ter do same aplikacije lahko dostopate tudi  TUKAJ

Vprašanja glede izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-nastajanje lahko pošljite na elektronski naslov: isodpadki.arso@gov.si . Za pojasnila so vam na voljo na ARSO tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

 

Datum: 8. 3. 2024

 

Pripravila:

Renata Stanko, svetovalka SPOT Svetovanje Pomurje