Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2022

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, lahko vložijo Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, kar v letošnjem letu pomeni 6.2.2023, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.

Vzdrževani družinski člani so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane lahko zavezanec odda:

  • preko mobilne aplikacije eDavki (AndroidIOS), na voljo je pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge,
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Letos je rok za oddajo vloge 6. februar 2023. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. februarja 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog.

Vlogo mora zavezanec skrbno izpolniti saj se v primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu netočni ali nepopolni, pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali.

Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka na letni ravni za leto 2022 znaša 2.510,03 eur, za drugega vzdrževanega otroka znaša 2.728,72 eur, za tretjega vzdrževanega otroka znaša 4.551,10 eur, za četrtega 6.373,48 eur in za petega vzdrževanega otroka 8.195,86 eurov. Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v letu 2022 znaša 9.094,90 eur.

Za ostale vzdrževane družinske člane (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) znaša letna olajšava 2.510,03 eurov na leto.

Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine, v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel v svojem informativnem izračunu večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer. Če bo posebno olajšavo želel uveljavljati, bo moral podati  ugovor zoper informativni izračun dohodnine. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar bo zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejel kasneje, kot bi sicer.

Vir: Spletna stran FURS, fu.gov.si

Datum: 9. 1. 2023

Pripravila:

Renata Stanko, svetovalka SPOT Svetovanje Pomurje

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija