31.3.2023 je rok za oddajo poročila o nastalih odpadkih v preteklem letu

V kolikor ste zavezanci za poročanje, morate tudi letos do 31. 3. 2023 poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi v preteklem letu.

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi morajo v skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 77/22) oddati izvirni povzročitelji odpadkov. Izvirni povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali fizična oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov.

Poročate o tistih odpadkih, za katere ste ob predaji dobili evidenčni list.

Poročilo ODP-nastajanje mora predložiti tisti izvirni povzročitelj odpadkov (podjetje, samostojni podjetnik), ki izpolnjuje vsaj enega od v nadaljevanju naštetih pogojev:

  • je pri njegovem delovanju v preteklem koledarskem letu nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov,
  • je v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov,
  • je imel v preteklem koledarskem letu zaposlenih 10 ali več oseb (ne glede na vrsto zaposlitve),
  • je v preteklem koledarskem letu več kot 50 kg izrabljenih gum oddal z evidenčnim listomoddal zbiralcu odpadkov, pri čemer so te izrabljene gume izvirale iz novih ali rabljenih gum, ki jih je sam pridobili v drugi državi EU ali uvozil iz tretje države (vključno s spletnimi nakupi) zgolj zaradi njihove uporabe na svojih vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti (končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja),
  • ste v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko odpadnih mineralnih ali sintetičnih maziv ali industrijskih olj oddal z evidenčnim listom zbiralcu odpadkov,
  • ste v preteklem koledarskem letu vsaj eno pošiljko komunalnih odpadkov oddal z evidenčnim listomzbiralcu ali predelovalcu odpadkov,

Izvirni povzročitelji odpadkov lahko, samo še v letošnjem letu, poročilo pripravite na excel dokumentu, ki ga pošljete na spletni e-naslov odpadki.arso@gov.si. Je pa že odprta aplikacije IS-Odpadki, preko katere lahko oddate poročilo.

V bodoče bo mogoča oddaja poročila samo z uporabo aplikacije IS-Odpadki, za uporabo katere se je treba registrirati. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-nastajanje z vpisanimi podatki z njihovih evidenčnih listov. Izvirni povzročitelj odpadkov mora obvezno preveriti pravilnost predizpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovi neskladje s podatki iz lastne evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. V poročilo vnese še vse zahtevane podatke o začasnem skladiščenju in čezmejnih pošiljkah odpadkov (izvoz). Nato poročilo zaključi in ga predloži z uporabo aplikacije IS-Odpadki.

Do aplikacije dostopate preko spletne strani gov.si. Direktna povezava do pojasnil in navodil je na povezavi https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-nastalih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi-odp-nastajanje/.

Na desni strani te strani najdete tudi povezavo do same aplikacije IS-Odpadki. Prav tako na tej strani najdete tudi excel obrazec, ki ga še v letošnjem letu lahko pošljete po elektronski pošti na ARSO. Direktna povezava do obrazca: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Porocilo-o-nastalih-odpadkih-in-zagotovitvi-ravnanja-z-njimi-ODP-nastajanje/obrazec_ODP_nastajanje_2022.xlsm

V letu 2022 je bil spremenjen Zakon o varstvu okolja, v katerega je bila iz Uredbe o odpadkih prenesena hierarhija ravnanja z odpadki, ki daje prednost preprečevanju nastajanja odpadkov in pripravi odpadkov za ponovno uporabo pred recikliranjem in drugimi postopki predelave in pred odstranjevanjem odpadkov.

Izvirni povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati tako, da je omogočeno nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. Odpadke je treba predelati. Tiste odpadke, ki niso predelani, je treba varno odstraniti s postopki odstranjevanja, ki imajo prednost pred odlaganjem.

Zato bodite pozorni, kaj so odpadki v vaši dejavnosti, katere je mogoče prodati in katere prepustiti. Kajti vi ste odgovorni, da z odpadki ravnate ustrezno. Poskrbite za to, da boste imeli ustrezne listine o ravnanju z njimi.

 

Vir:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-nastalih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi-odp-nastajanje/

Uredba o odpadkih

Zakon o varstvu okolja

 

Datum: 2. 3. 2023

 

Pripravila:

Renata Stanko, svetovalka SPOT Svetovanje Pomurje

Projekt »JR podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija