Dual Transfer

 

Izobraževalne ustanove, podjetja, oblikovalci politike in drugi zainteresirani niso enotnega mnenja o tem, kako dobro in učinkovito organizirati dualno izobraževanje in vajeništvo.

Raziskave jasno kažejo, da je praktično izobraževanje v podjetjih pri poklicnem izobraževanju potrebno in je sposobno delovati. Eden najpomembnejših elementov dualnega izobraževanja je ta, da je sposobno zadovoljiti delodajalske zahteve, obenem pa pomaga, da tudi šole prilagodijo svoje izobraževalne programe potrebam trga dela. Regionalne raziskave in raziskave v EU potrjujejo, da praktična znanja, pridobljena pri podjetjih, izboljšajo zaposlitvene možnosti mladih na trgu dela, delojemalcem pomagajo obdržati delovna mesta, obenem pa pripomorejo k zmanjšanju fluktuacije.

Z rezultatom sodelovanja, kjer imajo na področju dualnega izobraževanja pomembno vlogo tudi zbornice, se lahko zagotovijo poklicni temelji, aktivna udeležba podjetij in manjša brezposelnost mladih.

V okviru partnerskega sodelovanja v okviru projekta bomo dobili vpogled v madžarsko prakso izvajanja izobraževanja, na različnih strokovnih dogodkih bodo spoznali metode, ki jih uporabljajo na drugi strani meje in strokovno delo, ki ga opravljajo zbornice na področju dualnega izobraževanja. Hkrati pa bomo s projektnimi aktivnostmi – predvsem s transferjem znanja – dosegli izobraževalne ustanove, podjetja, učence, starše in druge zainteresirane, ki smo jih uspeli prepričati o prednostih praktičnega pouka v delovnem okolju.

Splošni cilj projekta DUAL TRANSFER je v večji meri izrabiti možnosti izobraževanja v delovnem okolju in praktičnega izobraževanja na čezmejnem območju, in ustvariti osnovo, da bi akterji, ki sodelujejo v dualnem izobraževalnem sistemu, le-tega nadgradili v vajeniški sistem. Konkretni cilj projekta je povečati osveščenost projektnih partnerjev in interesentov o pomenu izobraževanja na delovnem mestu ter prestrukturiranja slovenskega sistema dualnega izobraževanja v vajeništvo, z namenom, da se potrebe trga dela ustreznejše zadovoljijo, in da se ustvari pozitivno okolje, ki bo zavrlo pretirano mobilnost delovne sile.

Projektno partnerstvo oblikujemo naslednji partnerji: Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani.

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 402.171,30€, sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija – Madžarska pa je v višini 341.845,59 €.

Projekt smo začeli izvajati septembra 2019 in bo trajal tri leta.

Dual Transfer
Dual Transfer
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

Aktualne aktivnosti

Loading Dogodki

Prihajajoči Dogodki › Dual Transfer

  • No matching dogodki listed under Dual Transfer. Please try viewing the full calendar for a complete list of dogodki.

Izvaja se

Izvedene aktivnosti

Izvedeno Metodološko izobraževanje

Izvedeno Metodološko izobraževanje

Območna-obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota je v torek, 31.5.2022 v sodelovanju s Srednjo poklicno in tehniško šolo organizirala metodološko izobraževanje,...

Preberite več
Ogled podjetja ARCONT d.d.

Ogled podjetja ARCONT d.d.

Območna-obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota je v sredo, 4.5.2022 v sklopu projekta Dual Transfer, za učence osnovnih šol organizirala predstavitev...

Preberite več
Izveden ogled dobrih praks

Izveden ogled dobrih praks

V torek, 11.2.2020 je v sklopu projekta Daual transfer potekal ogled dobrih praks in sicer ogled podjetja Medicop – Specialna...

Preberite več