Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil

Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil

Novosti, povezane z ekologijo, ki jih uvajamo v vsakdanje življenje, predstavljajo tudi poslovne priložnosti v gospodarstvu. Vendar pa je za uvajanje novosti potrebno znanje, da se zagotovi varnost vseh vključenih.

Zato smo pripravili predstavitev aktualnih vsebin s področja elektrifikacije vozil, ki jih mora poznati vsak uporabnik in tisti, ki se poslovno ukvarja z avtomobili.

Za ta dogodek smo skupaj z Dušanom Gomboc pripravili naslednji program:

  1. Električna vozila in njihove specifike:
    1. električna vozila
    2. hibridna vozila,
    3. mikro hibridna vozila,..
  2. Polnilnice in njihove posebnosti – prednosti in slabosti
  3. Skrb za varnost zaposlenih in premoženja pri vleki vozil in popravilu

Predstavitev smo izvedli na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, ki izobražuje avtoserviserje in avtotehnike. Imajo opremljene delavnice z opremo, potrebno za delo na električnih vozil. Prav tako imajo postavljeno polnilnico za polnjenje električnih vozil. Poleg vsega pa je še firma AC Profekt razstavila električni avtomobil.

Predstavitev je potekala na podlagi pripravljene power point prezentacije. Udeleženci so sproti spraševali in tudi podajali svoje mnenje na področjih, ki jih že preizkušajo.

Predstavitev je bila s strani predstavljavca brezplačna.

Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil Predstavitev aktualnosti in novosti s področja elektrifikacije vozil