Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb

Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb

Novosti, povezane z evidentiranjem delovnega časa velike preglavice povzročajo predvsem tistim delodajalcem, ki svoje storitve opravljajo na terenu. Kako pravilno določiti delovni čas in ga evidentirati, kaj se všteva v delovni čas, je v teh primerih zelo težko. Prav tako je težka opredelitev, katera kolektivna pogodba velja za podjetje in ali katero kljub vseeno uporabljati.

Zato smo izvedli dogodek, na katerem smo izpostavili:

 1. zakaj je pomembna uporaba kolektivnih pogodb
 2. kako določiti zavezujočo kolektivno pogodbo dejavnost
 3. kaj storiti, če zavezujoče kolektivne pogodbe dejavnosti ni sklenjene
 4. kaj pomeni prostovoljna uporaba kolektivne pogodbe dejavnosti
 5. katere nove podatke je potrebno voditi v evidenci delovnega časa
 6. kakšne so novosti pri hranjenju evidenc delovnega časa
 7. kdaj je obvezno elektronsko vodenje evidence delovnega časa
 8. delovni čas po Zakonu o delovnih razmerjih
 9. določbe o delovnem času v Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti in Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo
 10. kaj vštevati v delovni čas v dejavnosti gradbeništva
 11. diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Dogodka se je udeležilo 31 oseb. Glede na reakcije je očitno, da je tema še kako pereča. Je pa še toliko bolj pereča, ker se v teh koncih opravljajo dejavnosti tudi v sosednjih državah, kjer so pravila izvajanja dejavnosti in s tem vodenje evidenc, drugačna.

Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb Kako pravilno določati in evidentirati delovni čas v gradbeništvu ob upoštevanju veljavnih kolektivnih pogodb