Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju

Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju

V okviru projekta SPOT Svetovanje Pomurska smo v četrtek, 11.4.2024 izvedli ogled in spoznavanje z dobrimi praksami z namenom, da podjetnikom in ostalim, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo, predstavimo dobre prakse, jim damo priložnost spoznati podjetnike iz druge in svoje regije, jim pomagamo razširiti njihove poslovne povezave ter pridobiti vpoglede v najnovejše trende in inovativne prakse v podjetništvu in šolstvu.

Na našem dogodku smo:

Obiskali in si ogledali podjetje LOTRIČ Certificiranje, d.o.o.

  • Skupina LOTRIČ Metrology združuje že preko 180 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v osmih državah. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki že od svojih začetkov posluje v Selški dolini, v Železnikih deluje podjetje LOTRIČ Certificiranje ter PSM merilni sistemi v Ljubljani. V okviru podjetja LOTRIČ Certificiranje ponujajo preskušanja materialov in proizvodov. V podjetju so nam predstavili svoje začetke, širitev in razvoj dejavnosti. Predstavili so nam, kaj ponujajo podjetjem, svojim partnerjem. Pogledali pa smo si tudi poslovne prostore, kjer opravljajo raziskave in certificiranje materialov.

Obiskali in ogledali smo si Šolski center Škofja Loka

  • V okviru Šolskega centra Škofja Loka delujejo Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Dijaški dom. Vse programe izvajajo v šolski in vajeniški obliki. V šolskem letu 2024/2025 uvajajo strokovno gimnazijo. MIC sodeluje z lokalnim gospodarstvo in za njih izvajajo izobraževanja pridobivanja uporabnih in inovativnih znanj v realnem okolju. Šolski center sodeluje z lokalnimi podjetji in institucijami, ki pospešujejo razvoj v lokalnem območju. Dijaki s pomočjo podjetij in mentorjev iz šole pripravljajo izdelke, ki so uporabni, inovativni in z njimi dosegajo zelo dobra mesta na tekmovanjih. Šola sredstva za opremo in modernizacijo zgradb pridobiva preko različnih razpisov. Na ta način poskrbijo za opremo, s katero zagotovijo ustrezno znanje svojim dijakom (računalniki, moderni stroji). Šola je zelo moderna, opremljena z novo opremo in verjamemo, da se v takem okolju dijaki zelo dobro počutijo.

Oglasili smo se na OOZ Škofja Loka

  • Obiskali smo tudi Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja Loka, kjer so nam predstavili njihovo delo s podjetji, povezanost z lokalnim območjem – občinami, razvojnimi inštitucijami, šolami in sodelovanje z okoljem. Zbornica je zelo aktivna pri sodelovanju s srednjo šolo, s promocijskimi aktivnostmi, kjer zagotavljajo kader podjetjem, dobro sodelujejo z občinami in z drugimi zbornicami iz regije. So pa tudi eden od pobudnikov ustanovitve Rokodelskega centra Škofja Loka, katerega smo obiskali.

Obiskali in spoznali smo še Rokodelski center Škofja Loka

  • Škofja Loka je mistično srednjeveško mesto UNESCOve žive dediščine. Stari del mesta je delno že obnovljen in se njegova obnova nadaljuje. V njem so butične trgovine in med njimi tudi Rokodelski center. V centru povezujejo rokodence, ki ohranjajo tradicionalne stare obrti, značilne za to območje. So aktivni na področju izvajanja projektnih aktivnosti, s katerimi si pridobijo sredstva. So pa tudi zelo aktivni v urejanju zakonodaje na področju domače obrti. Njihova povezanost temelji na ativnih posameznikih, ki so gonilna sila napredka rokodelskega centra domače in umetnostne obrti. Njihova trgovinica in razstavni prostor temeljita na aktivnem sodelovanju, kar se kaže s prisotnostjo rokodelcev v samih prostorih.

Spoznali smo tudi Gostilno Kašča, Škofja Loka

  • Gostilna Kašča je dobila ime po objektu, ki izhaja iz zgodovine Škofje Loke. Sam objekt je v celoti prenovljen v stilu, kot je bil narejen. V njen je poleg gostilne tudi razstava slik domačega umetnika. Ker gre za gostilno, ki da veliko na kvaliteto in lokalno tradicijo, vključuje lokalne surovine, so nam predstavili svoje začetke. Sedaj gostilno vodi mlada generacija. Za nas so pripravili kosilo in pohvalimo jih lahko, da so se zelo potrudili, predstavili so nam jedi, ki so jih pripravili za nas. Res je gostilna, ki sledi novostim in spoštuje domače, lokalno in ohranja tradicijo.

Naši udeleženci so bili zelo zadovoljni s predstavljenimi dobrimi praksami. Obiskali smo lokacije, iz katerih so lahko razbrali veliko uporabnega in koristnega za svoje poslovanje. Tudi medsebojno spoznavanje in povezovanje bo prineslo dobre rezultate v bodoče.

Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju  Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju Ogled dobrih praks na Škofjeloškem območju