Pravi poklic za razvoj – Right Profession

Partnerji v projektu “Pravi poklic – Right profession” Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota in Center novih idej in vizij Ljutomer na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije, Trgovinska in industrijska zbornica Zalske županije ter Center za delo Zahodne prekdonavske regije na madžarski strani smo oblikovali čezmejno partnerstvo, katerega osnovno vodilo je bilo dejstvo, da se na obeh straneh srečujemo s kroničnim pomanjkanjem poklicno usposobljenega kadra, ki ga podjetja potrebujejo. Prav tako smo ugotavljali, da je odnos tistih, ki vplivajo na mladino pri odločanju za šolanje, predvsem njihovih staršev, do teh poklicev odklonilen.

Območji na obeh straneh meje se torej soočata s skoraj enako problematiko in prepričani smo bili, da bomo skupaj našli metode, s katerimi bomo v okolju razblinili stereotipe o posameznih poklicih in pridobili zaupanje vanje tako pri mladih kot nekoliko starejših.

Zato smo pripravili skupni projekt, katerega cilj je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe.

Čezmejni cilj projekta pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama.

Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga.

Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja, ter Zavod za zaposlovanje.

Seveda pa projekt ne bo dosegel svojih ciljev brez sodelovanja podjetij, katera bodo z izraženimi potrebami po določenih poklicnih in predstavitvami poklicev prispevala k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje zaposlitve.

Neposredni učinki projekta bodo:

promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter učitelji;
obiski podjetij in delavnic z namenom spoznati poklice;
predstavitev deficitarnih poklicev v zloženkah in na sejmu;
razstava poklicev;
brošure z glavnimi rezultati analize stanja,
brošura o perspektivnih poklicih in pogojih zaposlovanja v sosednji državi;
predstavitev perspektivnih in deficitarnih poklicev na filmih;
analiza trga dela;
izobraževanje odraslih;
ter večje poznavanje razmer na obeh straneh meje skozi izmenjavo mnenj, izkušenj ter dobrih praks.
Skupni stroški projekta zanašajo 791.117 €. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za ragionalni razvoj in sicer v višini 658.454 €. Projekt bo trajal 3 leta.

Izvedli smo:

Predstavitev poklicev na OŠ II M. Sobota – 17.4.2014
Predstavitev poklicev na Pomladnem sejmu v G. Radgoni, 4.4.2014
Ogled podjetja: Wolford d.o.o., Mizarstvo Šavel in Hotel Diana – 14.3.2014
Ogled podjetja: Hotel Diana d.o.o., Xal Svetila d.o.o. in Mizarstvo Šavel – 14.3.2014
Ogled podjetja Arcont in Megras – 13.02.2014
Ogled podjetja Arcont in podjetja NIROS-KOVINARSTVO-31.1.2014
Ogled dobrih praks v Sloveniji – 14., 15.10.2013
Predstavitev poklicev na Pomladnem sejmu – 5.4.2013
Predstavitev poklicev na OŠ Gornja Radgona – 22.1.2013
Predstavitev poklicev na OŠ Kuzma – 10.1.2013
Ogled podjetja Elektromaterial in Varis – 18.10.2012
Predstavitev poklicev na OŠ Puconci
Ogled dobrih praks v Sloveniji
Zaposlitveni sejem v Murski Soboti – 16.5.2012
Ogled podjetij Arcont, Murales in Farmtech, 25.4.2012
Ogled podjetij Arcont in Murales, 20.4.2012
Zloženke o poklicih
Brošura Poklici prihodnosti (slo)
Brošura Poklici prihodnosti (madž.)
Predstavitev poklicev na sejmu Megra
Predstavitev poklicev na OŠ Stročja vas
Predstavitev poklicev na OŠ Beltinci
Brošura-glavni podatki iz analize
Delavnico “Delodajalci in praktično usposabljanja z delom”
Otvoritvena konferenca

Pravi poklic za razvoj – Right Profession