Projekt “E-SME – e-mobilnost – sreča MSP-jev”

S projektom E-SME e-mobilnost – sreča MSP-jev, smo partnerji: Energieregion Oststeiermark (regijska organizacija za upravljanje z energijo v vzhodni Avstrijski Štajerski), Tehnična univerza Graz, Razvojni center Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota kandidirali in bili uspešni na 1. javnem razpisu sodelovanja Inttereg Slovenija – Avstrija.

Glavni cilj projekta je izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti malih in srednje velikih podjetij na področju e-mobilnosti preko prenosa znanja, razvoja storitev, izgradnje omrežja in demonstacije zmogljivosti e-mobilnosti. Za mala in srednje velika podjetja je nujna krepitev čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti ter spodbujanje evropskega sodelovanja na področju inovacij, mreženja in sodelovanja pri razvoju storitev in proizvodov. Izziv predstavlja tudi pomanjkljivo uvajanje e-mobilnosti zaradi negotovosti, pomanjkanja inovacij in informacij glede (z)možnosti e-mobilnosti.

Pričakovani rezultati projekta so:

Prispevati k programskim indikatorjem rezultata projekta “Podjetja, vključena v inovacijsko sodelovanje s sodelujočimi partnerji iz Evrope”,
Izgradnja inovacijskega sodelovanja in prenosa znanja,
Vzpostavitev sodelovanja pri procesu identifikacije in razvrstitve primernih storitev in izdelkov za podjetja,
Vzpostativev inovacijskega sodelovanja pri razvoju pilotnih modelov za konkretne inovacijske storitve in izdelke,
izvedba dveh čezmejnih dirk z električnimi vozili z namenom demonstracije učinkovitosti inovativnih pilotnih modelov e-mobilnosti,
Vzpostavitev sodelovanja med podjetji in evropskimi kooperacijskimi partnerji preko E-SME omrežja in aktovnosti.
Krepitev sodelovanja.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020. Odvijal se bo tri leta.

Na tej strani bomo objavljali aktivnosti, aktualnosti in novice, povezane s projektom, zato vabljeni, da nas spremljate in se nam pridružite.

Pripravljamo:

Izvedli smo naslednje aktivnosti:

Izvedena strokovna ekskurziija – ogled podejtij, povezanih z e-mobilnostjo
Izvedena E-Via 2018
Strokovno ekskurzijo – ogled avstrijskih podjetij, povezanih z e-mobilnostjo – 24.5.2018
2. mednarodno konferenco z razvojno delavnico “E-mobilnost sreča za mala in srednje velika podjetja”
Predstavitev “ELEKTRIČNI AVTOMOBILI – REALNOST V VAŠIH DELAVNICAH”
Dvodnevno strokovno ekskurzijo “Ogled sejma eCarTEC München in ogled dobre prakse uvedbe električnih avtomobilov v turizem”
Mednarodna dirka z električnimi vozili “e-via 2017”

Projekt “E-SME – e-mobilnost – sreča MSP-jev”