Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije

Projekt Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije, je nadaljevanje uspešnega projekta, kjer smo mladim predstavljali tehnične poklice in poklice prihodnosti. Rezultat dela projekta pa se je pokazal v povečanem vpisa v tehnične srednje šole.

Zaradi uspehov in sprejetja projekta smo se odločili za nadaljevanje. Tokratna naloga projekta je reševati čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela.

Splošni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskega nesorazmerja in k večji zadostitvi kadrovskih potreb na čezmejnem območju s povečanjem medsebojnega sodelovanja izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju. Na obeh straneh meje imamo različno situacijo glede zavedanja o potrebah razreševanja kadrovskih nesorazmerij. Tako imamo tudi različne pristope pri urejanju te problematike.

S projektom želimo vplivati na relevantne deležnike in organe na lokalnem nivoju, ki lahko doprinesejo k reševanju težave, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in učenja strokovnega kadra pri izobraževalnih ustanovah.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, je kot partner v projektu zadolžena za izvajanje določenih aktivnosti, ki bodo prispevale k reševanju zadanih nalog.

Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije