Vavčerji

Slovenki podjetniški sklad je v letošnjem letu pripravil poenostavljeno obliko finančne podpore za mikro, mala in srednje velika podjetja, imenovano vavčer.

Z vavčerji sofinancirajo stroške, ki v večini nastanejo podjetjem zato, ker povečujete konkurenčnost, dodano vrednosti oz. prihodke od prodaje.

Vavčerji vam omogočajo sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov (oziroma do limita določenega za posamezni vavčer) za naslednja področja:

 • certifikate kakovosti,
 • patente, modele, znamke,
 • tržne raziskave tujih trgov,
 • udeležbo na mednarodnih forumih,
 • udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini,
 • skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,
 • pripravo nove digitalne strategije,
 • dvig digitalnih kompetenc,
 • digitalni marketing, v okviru katerega je mogoče koristiti sredstva za:
 • izdelavo nove spletne strani,
 • izdelavo nove mobilne aplikacije,
 • vzpostavitev lastne spletne trgovine,
 • vzpostavitev lastne rezervacijske platforme,
 • kibernetsko varnost,
 • statusno preoblikovanje družb,
 • za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM za mala in srednje velika podjetja,
 • prenos lastništva.

 Vloga za sofinanciranje je enostavna, vendar jo je potrebo oddati na Sklad v elektronski obliki.

Zato se mora podjetje na spletni strani podjetniskisklad.si najprej registrirati. To naredite v zavihku Pomoč uporabnikom – Elektronski obrazci za prijavo na razpise – povezava na e-portal. Ko boste uredili prijavo, se vam bo v levem delu ekrana izpisalo priprava vloge. Med vlogami izberete tisti vavčer, za katerega želite uveljavljati sofinanciranje.

Ko boste vlogo odprli, se vam bodo izpisali podatki o vašem podjetju, kateri so vpisani v poslovnem registru. Preverite jih in jih po potrebi popravite!

Pri poslovnem računu manjka datum odprtja računa. Če imate več računov, navedite tistega, na katerega želite, da vam sklad nakaže sredstva po odobritvi sofinanciranja.

Določiti morate še velikost podjetja – ali gre za mikro, malo ali srednje veliko podjetje.

V samo vlogo je potrebno vpisati razloge, zakaj se je podjetje odločilo, da bo vlagalo v izbrano temo in kako bo ta vložek krepil konkurenčnost in kompetence podjetja.

Navesti morate tudi, kdo bo za vas storitev izvedel. V nekaterih primerih sami zberete tri ponudbe izvajalcev, v primeru, da boste koristili vavčerje povezane z digitalnimi vsebinami, pa je potrebno izvajalca izbrati med podjetji, ki so vpisana v katalog strokovnjakov pri Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/. V kolikor vaš izvajalec še ni vpisan, se še lahko vpiše v katalog.

V vlogi morate navesti finančno konstrukcijo vaših izdatkov (upravičeni stroški, neupravičeni stroški (DDV), lastni delež).

K vlogi je potrebno dodati priloge. Za vse vavčerje je potrebno dodati dve potrdili, ki ju dobite na FURS-u in sicer Potrdilo o poravnanih obveznostih in Potrdilo o predloženih obračunih. Potrdili pridobite preko aplikacije e-davki. Paziti morate, da na dan oddaje vloge nista starejši od 5 dni.

Vsaka vloga določa še druge priloge, ki jih je potrebno dodati!

Ko se vloga oddaja, jo je potrebno elektronsko podpisati. Podpiše jo lahko le odgovorna oseba firme – samostojni podjetnik ali direktor podjetja.

V kolikor pooblaščena oseba nima elektronskega podpisa, lahko pooblasti svetovalca na točki SPOT svetovanje, da v njegovem imenu podpiše vlogo. V tem primeru se mora samostojni podjetnik oziroma direktor oglasiti na točki SPOT svetovanje, kjer se izpolnita obrazca za identifikacijo osebe (zato je potrebno imeti s sabo osebni dokument!) in pooblastilo svetovalcu.

V kolikor oddana vloga ni popolna, je s strani Slovenskega podjetniškega sklada zavrnjena. Vlog se ne dopolnjuje, lahko pa se ponovno pripravijo!

Po odobritvi vloge, Slovenski podjetniški sklad pošlje v podpis pogodbo o sofinanciranju, katero mora podjetnik ali odgovorna oseba podpisati in en izvod vrniti. Tudi za identifikacijo osebe, ki je podpisala pogodbo se je potrebno oglasiti na točki SPOT svetovanje ali na skladu.

Ko je pogodba podpisana, je potrebno zadano nalogo izpolniti v roku 6 mesecev. In ko je storitev opravljena in plačana, se na sklad posreduje zahtevek za povračilo stroškov. K zahtevku je potrebno priložiti dokazilo o opravljeni storitvi, račun, dokazilo o plačilu računa. V nekaterih primerih fotografije in še kakšno prilogo.

Je pa tudi zahtevek z vsemi prilogami potrebno oddati v elektronski obliki!

Rok za prijavo na vavčerje je odprt do 31.3.2023, vendar je vlogo potrebno oddati preden pričnete z izvedbo posamezne aktivnosti.

Na SPOT svetovanje Pomurje se lahko obrnete za dodatne informacije, pomoč pri pripravi vloge in oddajo vloge. Naš kontakt je renata.stanko@ozs.si oz. mobitel 041 747 550.

Izkoristite sofinanciranje stroškov, ki nastanejo v vašem poslovanju zato, ker želite biti boljši!

 

Renata Stanko, svetovalka SPOT svetovanje Pomurje

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija