eBOL in uveljavljanje pravice do nadomestila plače za samostojne zavezance po uvedbi eBOL

Bolniški list v papirni obliki se je poslovil. Samo še za mesec januar vam ga bodo izdali tudi v papirni obliki. V elektronski obliki ste ga lahko prevzeli že v mesecu decembru, v večini pa v mesecu januarju.
Vsi poslovni subjekti ga od 1.2.2020 morate prevzemati v elektronski obliki za lastnike s.p. in delavce.
V elektronski obliki ga zaenkrat ni na razpolago za:

 • samostojnega zavezanca, ki ni vpisan v PRS: kmet (zavarovalne podlage 051, 052, 064), verski delavec (zavarovalna podlaga 019),
 • vrhunskega športnika (podlaga 027),
 • zaposlenega pri fizični osebi (podlaga 016 – gospodinjske pomočnice, osebne tajnice ipd.) ali zaposlenega pri verskem uslužbencu (029) , ker ti zavezanci za delavce ne morejo prevzeti eBOL v sistemu e-VEM oz. SPOT,
 • osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v RS (zavarovalna podlaga 008 in 020),
 • za osebe, ki iz naslova svojega (sočasnega) delovnega razmerja oz. (sočasne) dejavnosti v tujini, niso vključene v obvezna socialna zavarovanja v tujini, ampak v R Sloveniji (zavarovalne podlage: 021, 113, 114, 115, 119, 120)
 • za prejemnike denarnega nadomestila za brezposelnost (zavarovalna podlaga 028), ki so to pravico ohranili iz obdobja pred uveljavitvijo ZUJF,
 • v primeru nedelovanja informacijskega sistema pri izvajalcu ali na ZZZS.

Za njih bodo tudi po 1.2.2020 zdravniki natisnili eBOL na bel papir formata A4.

 

Bolniške liste lahko prevzamete lastniki s.p. oziroma odgovorne osebe firme brez pooblastila s svojim elektronskim podpisom oziroma pooblaščenec podjetja na spletnem portalu SPOT.
Najdete ga med storitvami podjetja Prenos e-bolniških listov – eBOL.

 

Uveljavljanje pravice do nadomestila plače za samostojne zavezance po uvedbi eBOL
Zahtevki za refundacijo delodajalcev – lastnikov s.p. se lahko že nekaj časa oddajajo v papirni obliki ali v elektronski. Tudi z uvedbo e-BOL bosta ostali obe obliki uveljavljanja refundacije. Spreminja se samo predložitev potrebne dokumentacije.
Če zahtevek temelji na eBOL (tudi če je bil prehodnem obdobju še izpisan zeleni BOL), zavezancem po 1.1.2020:

 • k papirnemu zahtevku ni več potrebno priložiti bolniških listov (ni potrebno niti dopisati številke eBOL),
 • k eZahtevku ni več potrebno priložiti skeniranih bolniških listov (številka eBOL je del eObračuna na eZahtevku in je ključ za avtomatske kontrole podatkov).

Še naprej pa je k zahtevku potrebno priložiti:

 • potrdilo o darovanju krvi (original, če gre za pisni zahtevek, oziroma skenirano, če gre za eZahtevek),
 • sodbo, ki posega za dlje časa nazaj v zadržanost (osebni zdravnik ne prekliče množice eBOL-ov, ampak se sodba priloži k zahtevku v fizični obliki (če je ročni) ali se skenira (če gre za eZahtevek),
 • specifični posebni delovni koledar (le če gre za ročni zahtevek, pri eZahtevku se posebni delovni koledar označi v postopku vnosa obračuna).

ZZZS bo za mesec februar 2020 in vse nadaljnje mesece na FURS posredoval za samostojne zavezance dnevno eBOL-e v elektronski obliki, tako da jih za potrebe kontrole obračunov (OPSV) samostojni zavezanci (razen kmetov!) ne bodo več sami posredovali na FURS.
Ker BOL ni več v papirni obliki, potrditev spodnjega dela hrbtne strani nadomesti elektronska izmenjava podatkov med FURS in ZZZS za pridobivanje podatkov o osnovi in limitu (osnova, po kateri bi bil samostojni zavezanec zavarovan, če ne bi bil nezmožen za delo).

Samostojni zavezanec na ZZZS od vključno meseca zadržanosti februar 2020 posreduje posebno pisno vlogo. Na papir izpisan vizualiziran eBOL se k vlogi ne prilaga, obvezna priloga ostaja Potrdilo o darovanju krvi (ker se za razlog 12 eBOL ne izdaja).
Podrobne informacije in novo vlogo najdete na spletnih straneh ZZZS.

Na podlagi vseh listin, ki so priložene k vlogi in drugih potrebnih podatkov, na podlagi katerih je mogoče obračunati nadomestilo, ZZZS opravi obračun nadomestila, ki ga samostojnemu zavezancu izplača v roku 15 dni od prejema popolne dokumentacije. ZZZS izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke, ki pa jih ZZZS ob izplačilu nadomestila plača na ustrezne podračune FURS.

Opozorilo:
• Podatke o limitu bo lahko ZZZS od FURS-a pridobil šele po oddaji OPSV na e-Davkih za konkretni mesec zadržanosti. Če bo samostojni zavezanec oz. pooblaščeni računovodski servis čakal na to, da bo (okrog 10-tega v mesecu) FURS najprej objavil predpolnjen OPSV (da bo sam to le potrdil/popravil), bo ZZZS lahko obračunal nadomestilo in nakazal nadomestilo na TRR samostojnega zavezanca šele po potrditvi oz. oddaji OPSV, saj prej ne bo mogoče pridobiti podatka o limitu.

Renata Stanko, svetovalka SPOT svetovanje Pomurje

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija