Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni poziv za Vavčer za digitalni marketing, s katerim lahko sofinancirate stroške izdelave do 60% in sicer za:

  • Stroški izdelave nove spletne strani (minimalna subvencija je 500,00 eurov, maksimalna subvencija pa 1.500,00 eurov)
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije (minimalna subvencija je 500,00 eurov, maksimalna subvencija pa 2.000,00 eurov)
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine (minimalna subvencija je 500,00 eurov, maksimalna subvencija pa 2.500,00 eurov)
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme (minimalna subvencija je 500,00 eurov, maksimalna subvencija pa 2.500,00 eurov)

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Podjetje mora na dan oddaje vloge imeti vsaj 1 zaposlenega.

Vloga se odda preko portala Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo skupaj z zahtevanimi prilogami.

Podrobnosti o pozivu najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85