Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije, s katerim lahko sofinancirate stroške izdelave strategije do višine 60% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški (stroški zunanjega izvajalca) oziroma aktivnosti so:

 • Ocena stanja na področju digitalizacije,
 • Priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • Priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
  • Izkušnja kupca (Costomer eXperience),
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Strategija razvoja digitalne kulture,
  • Kibernetska varnost
  • Industrija 4.0 (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena)

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 eurov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 eurov. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Podjetje mora na dan oddaje vloge imeti vsaj 1 zaposlenega.

Vloga se odda preko portala Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo skupaj z zahtevanimi prilogami.

Podrobnosti o pozivu najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86