Komuniciranje po koroni

V okviru projekta SPOT Svetovanje smo pripravili delavnico, v okviru katere smo želeli poudariti pomen komunikacije med najrazličnejšimi ljudmi – sodelavci, gosti, …. Konec koncev smo bili veliko časa v družbi izbranih. Verjamem, da smo pogrešali družbo ljudi, da smo se marsikdaj zalotili pri slabih mislih in je bilo prav, da se malo sprostimo.  Ker je bilo predavanje zanimivo,  povzemam nekaj stvari, ki se jih ne sme pozabiti, saj so uporabne v vsakdanjih situacijah.

Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi komuniciral z drugimi. Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov. Čeprav je veščina komuniciranja najpomembnejša izmed vseh, ki jih ljudje sploh imamo, se je le malokdaj načrtno učimo.

Komuniciranje predstavlja besedno (verbalno) komunikacijo, ki je lahko govorna ali pisna ter nebesedno (neverbalno) komunikacijo, kamor sodi vrsta nebesednih sporočil, kot je na primer govorica telesa, zunanji videz poslovnega človeka itd. Zavedati se moramo, da samo 7% komunikacije predstavljajo besede, 38% komunikacije predstavlja ton našega glasu, 55% pa telesna govorica.

Uspešna komunikacija in spretnost v medsebojnih odnosih sta pomembna dejavnika v poslovnem svetu. Uspešno sporazumevanje med ljudmi ne poteka avtomatično. Nihče ne ve za drugega, kaj mu je v resnici pomembno. Zato je pomembno poslušanje.

Naše vedenje je proizvod lastne svobodne izbire. Stvari, ki se dogajajo, se ne dogajajo same od sebe in jih ne povzroča nekdo drug.

Žal, v večini, v težkih situacijah delujemo negativno. Do sebe in do drugih. Imamo negativne misli, čustva, vedenje in fiziološke procese. Če se naučimo,  lahko direktno vplivamo na svoje delovanje in na misli. S spremembo vedenja  in mišljenja pa lahko vplivamo na čustva in na fiziološke procese.

Težke situacije, ki izvirajo iz različnih vzrokov, povzročajo pri ljudeh škodljiva vedenja kot so prisila, kaznovanje, manipuliranje, ukazovanje, motiviranje, kritiziranje, valjenje krivde, pritoževanje, zbadanje, nadlegovanje, razvrščanje, zmerjanje, …

Zato je za dobre odnose potrebno škodljiva vedenja nadomestiti s pozitivnimi, z izražanjem skrbi, poslušanjem, izrazom podpore, pogajanji, spodbudami, ljubeznijo, pomočjo, zaupanjem, sprejemanjem, spoštovanjem.

Dobre navade spodbujajo dobre odnose. Najmočnejši povezovalni člen je veščina aktivnega poslušanja.

Aktivno poslušanje s polno pozornostjo, razumevanjem in postavljanjem vprašanj omogoča sogovorniku in njegovim mislim, da dozorijo. Z aktivnim poslušanjem navežemo osebne stike z ljudmi, se sprostimo, gradimo odnose, rešujemo oziroma preprečujemo konflikte in učinkovito komuniciramo.

Obratno pa slabo poslušanje vodi do slabih odnosov in slabih rezultatov.

Ne obstaja recept, po katerem bi se naučili poslušati. Pomembno pa je, da smo pozorni (ne razmišljamo o drugih stvareh, ne sklepamo, ne vrednotimo, ne ugibamo, ne beremo misli…).

V poslovnih zadeva je pomembno, da podajamo informacije drugim.  Informacije morajo biti podane hitro, odprto, dvosmerno, jasno in razumljivo, izraziti morajo pričakovanja in če se zgodijo, priznamo svoje napake.

V službi je včasih potrebno tudi koga ali kaj pograjati. Ta komunikacija je med najtežjimi. V takem primeru je najlažje uporabljati sendvič tehniko. Začnemo s pozitivnimi opažanji, sledi konstruktivna kritika in zaključimo s pozitivnimi vplivi sprememb za naprej. Vendar pozor! V takšni komunikaciji ne uporabljamo besede AMPAK! Kakor tudi v komunikaciji z zaposlenimi ne uporabljajmo besede Zakaj.

Ker se zavedamo, da potrebujemo dobre sodelavce in si želimo dobrih odnosov v kolektivu, je pri reševanju težkih situacij pomembno, da načrtujemo komunikacijo. Proučimo celotno situacijo, ločimo pozitivne in negativne informacije, opredelimo vedenje, dejanja in jih nikoli ne povezujemo z osebnostjo, naredimo načrt sprememb in izpostavimo posledice.

V zavesti moramo imeti, da ljudje vse, kar počnejo, je, da se zavedajo in da skušajo vedno izbrati takšno vedenje, ki jim daje najučinkovitejši nadzor nad življenjem in s katerim najbolje zadovoljijo svoje potrebe. Ljudje so različni in odziv posameznika določajo njegova osebnost, življenjska naravnanost, pretekle izkušnje, znanje, telesna pripravljenost, okoliščine ter širše in ožje okolje, v katerem živi.

Komunikacija naj nam bo zabava. Vsak, s katerim se srečamo je človek. Poslušajmo ga, saj od nas ne pričakuje rešitve.

In še nekaj si je vredno zapomniti: Ljudje bodo pozabili, kaj ste govorili, ljudje bodo pozabili, kaj vse ste naredili, vendar ne bodo pozabili, kako so se v vaši družbi počutili.

Renata Stanko, SPOT Svetovanje Pomurje

 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija