Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

SPIRIT Slovenija je objavil javni razpis, katerega namen je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Sklop I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V Sklopu I je predvidena podpora za 120 projektov podjetij.

Sklop II pa je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V Sklopu II je predvidena podpora za 80 projektov podjetij.

V okviru obeh sklopov je predmet javnega razpisa podpora podjetjem v dveh fazah, kjer prva faza zajema 6- oziroma 4-mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju, kjer je podjetje deležno storitev ekspertnega svetovanja. Vsako podjetje bo pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta pripravilo:

  • dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja ali
  • trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter
  • predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Podjetje za ta sklop ne prejme sredstev, ampak brezplačno delo s strokovnjaki.

Po uspešno zaključeni Fazi A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v Fazo B. V tej fazi lahko podjetje prejme finančno podporo oziroma sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR – malo podjetje in od 40.000 EUR do 90.000 EUR srednje veliko podjetje v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi javnega razpisa so naslednji:

  • Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I: 15. 9. 2022, 16. 1. 2023, 15. 6. 2023, 15. 11. 2023, 15. 3. 2024
  • Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II: 15. 11. 2022, 15. 4. 2023, 15. 9. 2023, 15. 1. 2024, 15. 4. 2024
  • Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPIRIT Slovenija, https://www.spiritslovenia.si/razpisi.