Spodbude za zaposlovanje mladih

Obveščamo vas, da so od petka, 19. 02. 2021 zopet na voljo dodatna integralna sredstva za mlade iz vzhodne kohezijske regije za program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji.

Višina sredstev javnega povabila se povečuje za 2,1 mio EUR za zaposlitev 420 mladih.

Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2021 oz. do porabe sredstev.

Ciljna skupina VRSTA IN TRAJANJE ZAPOSLITVE Višina subvencije in način izplačila
Brezposelne osebe, ki so stare do vključno 29 let (manj kot 30 let), prijavljene v evidenci BO.

 

Nedoločen čas za polni delovni čas oz. sorazmerno krajši delovni čas za invalida.

Spremljanje zaposlitve s strani ZRSZ: 24 mesecev

 

Subvencija za najmanj 24 mesečno zaposlitev oz. sorazmerno manj glede na krajši delovni čas znaša 4.992 €.

 

Subvencija se izplačuje mesečno v enakih delih (208 € / mesec).

 

 

Vloge se oddajajo na spletnem portalu ZRSZ za delodajalce: https://www.zadelodajalce.si/ .

 

Več o javnem povabilu najdete na naslednji spletni povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih .