Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes, 21. januarja 2022, na svoji spletni strani objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bodo lahko oddali od 13. 6. do 23. 9. 2022. Pogoji za dodelitev se ne spreminjajo, sta pa letos na seznam deficitarnih poklicev uvrščena tudi izdelovalec kovinskih konstrukcij in gastronom hotelir.

Razpis za stipendije za deficitarne poklice 2022-2023