Javno povabilo “Hitrejši vstop mladih na trg dela”

Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje dne 29. 07. 2022 objavil v okviru spodbud za zaposlovanje Javno povabilo »Hitrejši vstop mladih na trg dela«. Javno povabilo je odprto od 16. 08. 2022 in do 31. 01. 2023 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev.

Namen spodbude za zaposlitev: Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine na trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Kar prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, registriranih za dejavnost izobraževanja, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin. Izobraževanje mora biti izvedeno v prvih 6-stih mesecih zaposlitve in predložiti ZRSZ ustrezno dokazilo.

Spodbuda za zaposlitev mladih iz ciljne skupine je namenjena delodajalcem, ki poslujejo:

  • v realnem sektorju, razen izjem določenih v javnem povabilu;
  • v okviru sektorja S. 15 kot društvo, njihovo združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Ciljna skupina:  Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni oz. mlajši od 26 let.

V zaposlitev preko spodbude se ne more vključiti brezposelna oseba, ki:

  • je bila v zadnjih 12-ih mesecih pred oddajo ponudbe pri njem zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del.
  • je lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali ga osebno vodi ali ima v njem status prokurista.

Višina subvencije za 18 mesecev za nedoločen čas je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje

Ciljna skupina Vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje

(+ 70 EUR)

Ni vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje
Brezposelna oseba (BO) do vključno 25 let in 364 dni EUR za 18 mesecev EUR/mesec EUR za 18 mesecev EUR/mesec
BO do vključno 25 let 6.660 370 5.400 300
BO do vključno 25 let in hkrati:

– 12 mesecev brezposelni

ali

– z največ OŠ izobrazbo

7.740 430 6.480 360
BO do vključno 25 let in

12 mesecev brezposelni in

z največ OŠ izobrazbo

8.820 490 7.560 420

Subvencija se izplačuje v mesečnih obrokih.

V primeru zaposlitve invalida za delovni čas skladno z odločbo o invalidnosti se višina subvencije sorazmerno zmanjša.

Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, ki se zviša za 70 € v primeru vključitve osebe v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca z istim dnem kot nastopi zaposlitev.

Mentorstvo: Mentor mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj in mora biti obvezno na voljo osebi ves čas subvencionirane zaposlitve. Javno povabilo ne določa, da mora biti mentor zaposlen pri istem delodajalcu, torej lahko gre tudi za zunanje mentorstvo.

Usposabljanje ali izobraževanje mora trajati vsaj 30 šolskih ur tako za brezposelno osebo kot tudi mentorja – zaželeno iz digitalnih vsebin. Izvedeno mora biti v prvih 6-ih mesecih zaposlitve, ZRSZ pa mora biti dostavljeno o izvedenem usposabljanju in izobraževanju ustrezno potrdilo, v nasprotnem primeru bo mesečno izplačevanje subvencije zaustavljeno.

Spodbuda je sofinancirana iz ESS sredstev.

Združljivost spodbude: Spodbuda za zaposlitev za mlade po tem javnem povabilu je združljiva s predhodno opravljenim delovnim preizkusom ali usposabljanjem na delovnem mestu.

Termin odpiranja ponudb: torek ob 11.00.

Več informacij o samem JP najdete na naslednji spletni povezavi: ZRSZ – Hitrejši vstop mladih na trg dela (gov.si) ali pri svetovalcih za delodajalce na pristojnih Uradih za delo.