Objavljen razpis za subvencioniranje nakupa obnovljenih pnevmatik

Na spletni strani Eko Sklada RS je objavljen javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih. Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža obnovljenih pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

Na pobudo obeh prevozniških asociacij je predmet subvencioniranja tudi nakup in montaža obnovljenih pnevmatik.

Višina subvencije: 60 EUR/pnevmatiko

Več o razpisu in razpisna dokumentacija: <<<tukaj<<<