Brezplačno usposabljanje: MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Loading Dogodki
4. aprila ob 9:00 - 20. aprila ob 12:30

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas kot partner projekta Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota vabimo na brezplačno usposabljanje

 

MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA 

ki bo 

v ponedeljek, 4. aprila 2022, od 9. do 12.15 ure

v sredo, 13. aprila 2022, od 9. do 12.15 ure

v sredo, 20. aprila 2022, od 9. do 12.15 ure

preko programa ZOOM

 

Samostojni podjetniki morate kljub temu, da nimate kadrovske in pravne službe, poznati delovnopravno področje in imeti urejeno dokumentacijo z vsemi, ki so na kakršen koli način angažirani v vašem podjetju.

Šola delovnega prava zajema vsa ključna področja, ki jih pokrivata funkciji kadrovnika in pravnika in jih pri svojem delu morata poznati. Primerna je tudi za slušatelje, ki se s tem področjem šele srečujejo. Posebna dodana vrednost šole delovnega prava je praktična predstavitev vsebine s konkretnimi primeri in izkušnjami iz prakse. Tekom trajanja šole bodo udeleženci aktivno sodelovali in si izmenjevali izkušnje.

 

Vsebina usposabljanja:

 1. Dan: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU, OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU DELA 
 • Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja?
 • Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi?
 • Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
 • Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?
 • Lahko interne akte sestavimo sami?
 • Po kakšnem postopku mora delodajalec interne akte sprejeti, da so veljavni?
 • Katere evidence na področju dela mora delodajalec voditi in kako jih mora voditi?
 • Na podlagi katerega zakona lahko delodajalec zbira delavčeve osebne podatke?
 • Za katere podatke potrebuje privoljenje delavca?
 • Kakšni nadzori delodajalca so dovoljeni in kaj za to potrebuje (snemanje, GRS, prstni odtisi za odpiranje vrat,…)?

RAZLIČNE OBLIKE ZAPOSLITVE IN DRUGE MOŽNE OBLIKE OPRAVLJANJA DELA, KOLEKTIVNE POGODBE

 • Zaposlitev za določen čas, nedoločen čas.
 • Zaposlitev s polnim in krajšim delovnim časom.
 • Dopolnilno delo.
 • Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ali invalidnosti.
 • Opravljanje dela na domu.
 • Zaposlitev poslovodne osebe ali prokurista in vodilnega delavca.
 • Razmejitev med delovnim razmerjem in drugo obliko in drugimi oblikami opravljanja dela.
 • Kratkotrajno delo.
 • Začasno ali občasno delo upokojencev.
 • Začasno ali občasno delo študentov in dijakov.
 • Avtorska in podjemna pogodba.
 • Prikaz stroškovnega vidika opravljanja dela po civilnih pogodbah.
 • Katera kolektivna pogodba dejavnosti zavezuje delodajalca.
 • Katere pravice delavcem mora urediti v splošnem aktu, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti.
 • Katere pravice lahko delodajalec uredi v splošnem aktu?
 • Ali se delodajalec lahko odloči za dogovorno uporabo kolektivne pogodbe dejavnosti in katere določbe lahko v tem primeru uporablja?
 • Kaj pomeni razširjena veljavnost kolektivne pogodbe?
 1. Dan: OD RAZPISA DO ZAPOSLITVE IN KAKO SESTAVITI POGODBO O ZAPOSLITVI
 • Kdaj je objava delovnega mesta obvezna in katere izjeme obstajajo?
 • Kako poteka izbirni postopek?
 • Katere podatke lahko zahtevamo od kandidatov?
 • Ali lahko kandidate preizkusimo in kako to delovnopravno uredimo?
 • Kaj naredimo s prošnja po zaključku postopka?
 • Obveščanje neizbranih kandidatov.
 • Ali moramo kandidata poslati na zdravniški pregled in kdaj?
 • Katere preizkuse mora opraviti pred pričetkom opravljanja dela?
 • Obvezne in priporočljive sestavine pogodbe o zaposlitvi.
  • Poskusno delo in program preizkusa dela.
  • Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved.
  • Kdaj je treba skleniti novo pogodbo in kdaj je dovoljen dodatek.
 • Katero vsebino zapisati v pogodbo o zaposlitvi in katero v interni akt.
 • Praktični primeri dobrih določb pogodbe o zaposlitvi.
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas, nedoločen čas.
 • Pogodba o zaposlitvi s polnim in krajšim delovnim časom.
 • Dopolnilno delo.
 • Delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in invalidnosti.
 • Pogodba o zaposlitvi za delo na domu.
 • Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in vodilnimi delavci.
 • Suspenz pogodbe o zaposlitvi in kako to uredimo na ZZZS.
 1. Dan: LETNI DOPUST IN REGRES
 • Kako določamo minimalno trajanje letnega dopusta delavca?
 • Po katerih kriterijih določamo dodatne dni letnega dopusta?
 • Do kdaj mora delodajalec delavce obvestiti o odmeri letnega dopusta, če se pri njem zaposlijo po 31. marcu?
 • Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu, v kolikor mu delodajalec ne izda obvestila o odmeri?
 • Ima delavec zoper obvestilo o odmeri kakšno pravno sredstvo?
 • Lahko delodajalec regres izplača v bonih?
 • Do kdaj mora delodajalec delavcem izplačati regres, če se pri njem zaposlijo po 1. juliju?
 • Je možna izvršba delavčevega upnika na regres?
 • Kako delodajalec izračuna sorazmerni del dopusta in regresa? Se šteje dopolnjeni mesec?
 • Je pri sorazmernem delu letnega dopusta potrebno izdati novo obvestilo o odmeri letnega dopusta?
 • Kako delodajalec določi trajanje letnega dopusta pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, pri kateri datum izteka pogodbe ni določen?
 • Kako delodajalec odmeri letni dopust pri delu s krajšim delovnim časom?
 • Kako izrabljajo letni dopust delavci, katerih delovni čas je neenakomerno prerazporejen?
 • Je dovoljena izraba letnega dopusta za pokrivanje manjka ur?
 • Lahko delodajalec delavca pošlje na dopust, ker nima dela?
 • Lahko delodajalec delavcem omeji prenos letnega dopusta v naslednje koledarska leto?
 • Lahko delodajalec od delavca zahteva prekinitev letnega dopusta?
 • Kdaj delavcu pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust?
 • Lahko delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi zaradi izrabe letnega dopusta?
 • Kaj v primeru, ko delavec izrabi preveč letnega dopusta in dobi preveč regresa?
 • Je mogoča izraba letnega dopusta med čakanjem na delo?

MOŽNI NAČINI PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, ODPOVEDNI ROK IN ODPRAVNINA

 • Sporazumno prenehanje delovnega razmerja (upokojencev, odhod k drugemu delodajalcu,…).
 • Redna odpoved (iz poslovnega razloga, nesposobnost, krivdnega razloga, neuspešno opravljenega poskusnega dela, invalidnost, izpolnitev pogojev za upokojitev) in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.
 • Vročanje odpovedi in drugih pisanj.
 • Odpovedni roki in njihovo skrajšanje ter denarno povračilo.
 • Odpravnina po 108.členu ZDR-1 in kako jo izračunamo.
 • Odpravnina ob izteku pogodbe za določen čas, komu pripada in kako jo izračunamo.
 • Odpravnina ob upokojitvi.
 • Odpravnina, določena v pogodbah o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in prokuristi.
 • Davčna obravnava dohodnine.

Odgovori na vprašanja udeležencev

Strokovna izvajalka:

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, je specializirana za področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetjem Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah. Je avtorica več kot 300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je tudi pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo.

Prijave

Prijave sprejemamo do 1. 4. 2022 oz. do zapolnitve mest na povezavi TUKAJ   Ker je usposabljanje v treh del, se udeleženci morajo udeležiti vseh treh delov.                                                                                                 

Usposabljanje je za udeležence brezplačen.

 

Projekt »SPOT Svetovanje POMURJE 2018-2022«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec  Več informacij

  OOZ Murska Sobota